volvō, volvere, volvī, volūtum

Verb

  1. I roll, tumble.

Indicative

SingularPlural
FirstSecondThirdFirstSecondThird
ActivePresentvolvōvolvisvolvitvolvimusvolvitisvolvunt
Futurevolvamvolvēsvolvetvolvēmusvolvētisvolvent
Imperfectvolvēbamvolvēbāsvolvēbatvolvēbāmusvolvēbātisvolvēbant
Perfectvolvīvolvistīvolvitvolvimusvolvistisvolvērunt
Future Perfectvolverōvolverisvolveritvolverimusvolveritisvolverint
Pluperfectvolveramvolverāsvolveratvolverāmusvolverātisvolverant
PassivePresentvolvorvolverisvolviturvolvimurvolviminīvolvuntur
Futurevolvarvolvērisvolvēturvolvēmurvolvēminīvolventur
Imperfectvolvēbarvolvēbārisvolvēbāturvolvēbāmurvolvēbāminīvolvēbantur
Perfectvolūtus sumvolūtus esvolūtus estvolūtī sumusvolūtī estisvolūtī sunt
Future Perfectvolūtus erōvolūtus erisvolūtus eritvolūtī erimusvolūtī eritisvolūtī erunt
Pluperfectvolūtus eramvolūtus erāsvolūtus eratvolūtī erāmusvolūtī erātisvolūtī erant

Subjunctive

SingularPlural
FirstSecondThirdFirstSecondThird
ActivePresentvolvamvolvāsvolvatvolvāmusvolvātisvolvant
Imperfectvolveremvolverēsvolveretvolverēmusvolverētisvolverent
Perfectvolverimvolverīsvolveritvolverīmusvolverītisvolverint
Pluperfectvolvissemvolvissēsvolvissetvolvissēmusvolvissētisvolvissent
PassivePresentvolvarvolvārisvolvāturvolvāmurvolvāminīvolvantur
Imperfectvolverervolverērisvolverēturvolverēmurvolverēminīvolverentur
Perfectvolūtus simvolūtus sīsvolūtus sītvolūtī sīmusvolūtī sītisvolūtī sint
Pluperfectvolūtus essemvolūtus essēsvolūtus essetvolūtī essēmusvolūtī essētisvolūtī essent

Imperative

Singularvolve
Pluralvolvite

Infinitives and Participles

ActivePassive
PresentPerfectFuturePresentPerfectFuture
Infinitivesvolverevolvissevolūtūrus essevolvīvolūtus essevolūtum
Participlesvolvēnsvolūtūrusvolūtusvolvendus
See also volvō, volvere, volvī, volūtum on Wiktionary.