Definitions

  1. mēns, mentis (f)
  2. lātus, lāta, lātum
  3. gerō, gerere, gessī, gestum
  4. stringō, stringere, strīnxī, strictum
  5. rēgius, rēgia, rēgium
  6. lībō, lībāre, lībāvī, lībātum
  7. hinc
  8. vōs