Definitions

  1. superbus, superba, superbum
  2. tu
  3. cum
  4. dictō, dictāre, dictāvī, dictātum
  5. Anchīsēs, Anchīsae (m)
  6. sternō, sternere, strāvī, strātum
  7. pārēns, (gen pārentis)
  8. īnsignis, īnsigne
  9. ēripiō, ēripere, ēripuī, ēreptum
  10. odiō, odīre, odīvī, -