Definitions

  1. ante
  2. ferrum, ferrī (n)
  3. interminor, interminārī, interminātus sum
  4. neque
  5. ignis, ignis (m)
  6. linquō, linquere, līquī, līctus
  7. arvum, arvī (n)
  8. vōs
  9. victor, (gen victoris)
  10. armō, armāre, armāvī, armātum