Definitions

  1. coniūnx, coniugis (m, f)
  2. sōlus, sōla, sōlum
  3. ēnsis, ēnsis (m)
  4. nōn
  5. tēlum, tēlī (n)
  6. pedes, peditis (m)
  7. dux, ducis (m)
  8. Latīnus, Latīna, Latīnum
  9. cāsus, cāsūs (m)
  10. cūra, cūrae (f)