Definitions

  1. iaculus, iacula, iaculum
  2. pōnō, pōnere, posuī, positum
  3. tēctum, tēctī (n)
  4. rēs, reī (f)
  5. hūc
  6. frāter, frātris (m)
  7. sine
  8. vertō, vertere, vertī, versum
  9. fundō, fundere, fūdī, fūsum
  10. summa, summae (f)