Definitions

  1. sententia, sententiae (f)
  2. subitus, subita, subitum
  3. annus, annī (m)
  4. oculus, oculī (m)
  5. crīnis, crīnis (m)
  6. germānus, germāna, germānum
  7. namque
  8. ūnā
  9. nātus, natī (m)
  10. vīs, vīs (f)